İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

GEDAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 

     GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana “önce insan” görüşü ile çalışanlarını mesleki gelişim, kariyer planlama ve sosyal haklar konusunda destekleyerek çalışanların süreçlerde aktif rol alabilmesi için fırsatlar sunar.

 

     En iyiyi hedefleyen, müşterilerine kaliteli hizmet vermeyi amaç edinen GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bilgi paylaşımı ve yenilikçi düşünceyi ilke edinen çalışan profili oluşturmak amacındadır.

 

     Bu hedeflerini gerçekleştirmek isterken;

 • • Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri, optimum sayıda personelle yerine getirmeyi,
 • • İşin özelliğine uygun yetkinlikte personelin seçimi ve görevlendirilmesini gerçekleştirmeyi,
 • • Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak; maddi ve manevi hakların korunmasını gözetmeyi,
 • • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamayı,
 • • Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulması için olanak sağlamayı,
 • • Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamayı,
 • • Hizmetin gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkan veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sistemini kurmayı,
 • • Personeller arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler almayı,
 • • Personeller için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlamayı,
 • • Personeli kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilecekleri iletişim kanallarını oluşturmayı,
 • • Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlayıcı tedbirler almayı,
 • • Personeli yaratıcı düşünmeye ve Şirket faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlayacak yeni fikirler üretmeye özendirmeyi,
 • • Şirketin kurumsal kültür ve kimliğinin korunarak geliştirilebilmesi amacıyla, boş kadrolara mümkün olduğu ölçüde öncelikle Şirket içinden atama yapmak, çalışanları beceri, kişilik, başarı, tahsil ve hizmet sürelerini dikkate alarak terfi ettirmeyi,
 • • Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik değerlerini ön planda tutan ve yönetimin her adımında bu değerleri benimseyen çalışanlarıyla yola devam etmeyi,
 • • Tüm süreçlerde çalışanlarımızın İnsan Kaynakları Departmanını yol arkadaşı olarak görmelerini sağlamak, Yönetimin ve Yöneticilerimizin de danışacağı Stratejik bir İş Ortağı olmak,

 

Formu doldurarak ilgili pozisyonlara başvurunuzu yapabilirsiniz.