Gedaş Hakkında
Gedaş Hakkında

     GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 11.04.1994 tarih ve 3508 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre Ekspertiz ve Değerlendirme olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla Emlak Bankası İştiraki, “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” şartlarını 1995 yılında yerine getirerek “Kurulca listeye alınan ilk şirket” olmuştur.

 

 

     Tüm Türkiye’de hizmet veren Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. geçmişten bugüne yaklaşık 300.000’ü aşkın raporuyla Gayrimenkul Değerleme başta olmak üzere; Kentsel Dönüşüm, Makina ve Teçhizat Değerleme, Gemi Değerleme ile birlikte Fizibilite & Proje Geliştirme, Riskli Yapı Tespiti alanlarında hizmet vermektedir. Hazırlanan raporlar Uluslararası Değerleme Standartları ile yasal düzenlemelere uygun bir şekilde mutlak bir bağımsızlık ve tarafsızlık gözetilerek hazırlanmaktadır.

 

     Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ayrıca değerleme hizmeti veren şirketlerin bir araya gelerek oluşturduğu “LideBİR – Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği” nin kurucu üyesi ve Tüzel Kişilik olarak TDUB- Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyesidir.

 

Vizyon

     Kurulca listeye alınan ilk şirket olmanın bilinciyle sektördeki öncülüğümüzü sürekli hale getirerek sektöre verdiğimiz hizmetlerle sektörün profesyonelleşmesine katkıda bulunmak ve hizmet kalitesinde sürekliliği sağlamak.

 

Misyon

     Bağımsızlık, tarafsızlık, sorumluluk, gizlilik, mesleki yeterlilik ve güvenirlikten ödün vermeden gayrimenkul konusunda ihtiyaç duyulan hizmetleri uzman kadromuzla, titiz, özenli, hızlı bir şekilde bilimsel ve teknolojik unsurları kullanarak doğru bir şekilde çözümleyip öncü vasfımızla sektörün kalitesini arttırmak.

 

 

Kalite yönetim sistemimiz

     Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. uluslararası akreditasyon kurallarını benimsemiş olup kamu, tüzel ve özel kişilere ait gayrimenkul, makine, teçhizat ve proje değerlemesi ile kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri yapma konusunda Kalite Yönetim Sistemi kapsamında ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir.

 

     Bununla birlikte Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 21.02.2013 tarih ve 5208 sayılı Kararı ile GEDAŞ’ın Bankalara Değerleme Hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden bankalara yönetmeliğin 4. Maddesi kapsamına giren “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verilmesi yetkisine sahiptir.

 

     Ayrıca Şirketimiz; 04.10.2012 tarihi itibariyle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesine sahiptir.

 

     Şirketimizce yapılan tüm çalışmalar Kalite Yönetim Sistemi, BDDK ve SPK yönetmelikleri gereği denetlenmektedir.