Belgeler
ISO 9001:2015 Belgesi
Kamu, Tüzel ve Özel kişilere ait gayrimenkul, makine, techizat ve proje değerlendirmesi ile kentsel yenileme ve dönüşüm konularına ilişkin projelendirme hizmetleri.
GÖRÜNTÜLE
Marka Tescil Belgesi
Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamaye göre 20/12/2010 tarihinden itibaren ON YIL müddetle 23/12/2011 tarihinde tescik edilmiştir.
GÖRÜNTÜLE
Sermaye Piyasası Kurulu
Listeye Alınmış olma hakkında yetki yazısı.
GÖRÜNTÜLE
BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yetki yazısı.
GÖRÜNTÜLE
Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi
Bu belge 6306 sayılı “afet riski altında alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiştir.
GÖRÜNTÜLE