dsa

Kentsel dönüşüm bir uzlaşmadır,

GEDAŞ

geçmişi kuşanır, geleceği yaşatır.

slider

Dünden Yarına Değer Taşıyoruz...

Web Tabanlı

Gayrimenkul Değerleme ve

Arşiv Yönetimi

Kurumsal

GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş.,

Toplu Konut İdaresi iştiraki olan GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” şartlarını 1995 yılında yerine getirerek “Kurulca listeye alınan ilk şirket” olmuştur.

GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nca listeye alınmak suretiyle gayrimenkul değerleme hizmeti veren şirketlerin biraraya gelerek oluşturduğu “LideBİR – Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği” nin kurucu üyesidir.

06.04.1994 tarih ve 3508 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre Ekspertiz ve Değerlendirme olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” şartlarını 1995 yılında yerine getirerek “Kurulca listeye alınan ilk şirket” olmuştur.

Şirketimiz hisselerinin %49’u  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na aittir. Bunun yanında TUÇEV, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’ da diğer hissedarlar arasındadır.

 • Öncü Olmak

  İçinde bulunduğumuz değerleme sektörünün bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öncüsü olmak

 • Değer Katmak

  Kentsel dönüşüm / yenileme hizmetlerini tüm safhaları ile gerçekleştirerek bu sektörde şirketimizi geliştirmek, kurumumuza değer katmak

 • Beklentileri Karşılamak

  Sorumluluk, bağımsızlık, mesleki özen ve titizlik, gizlilik, tarafsızlık, bilimsellik, mesleki yeterlilik gibi ilkelerimizden ödün vermeden beklentileri karşılamak

 • Memnuniyet ve Sadakat

  Satıcı – müşteri ilişkisinden ziyade çözüm ortaklığı profilini benimseyerek maksimum müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamak

 • Eğitim

  Kalite düzeyinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması için bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek, kullanmak ve bu yolla kalite yönetim sisteminin sürekli gelişimini temin etmek, çalışan personelin bu gelişmeler konusunda gereksinim duyacakları eğitimi sağlamak

 • Önce İnsan

  “Önce insan” anlayışıyla çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek, yapılan tüm işlerde ilgili yönetmeliklere uygun çalışmak

Türk Vatandaşlığına Geçmek İsteyen Yabancılar İçin Değerleme Hizmeti hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.