Riskli Yapı Tespiti
Riskli Yapı Tespiti

Kurumumuz,
 

     6306 Sayılı ‘AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARI DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA Kanun’ Kapsamında ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN ‘RİSKLİ YAPI TESPİTİ LİSANS BELGESİ’ ni 04.10.2012 tarihinde almaya hak kazanmıştır.

 

     Kurumumuz sahip oluğu bu lisansla birlikte, bugüne kadarki kentsel dönüşüm tecrübelerini de birleştirerek bakanlıklara, TOKİ’ ye ve belediyelere hizmet vermektedir. Özel sektör, site yönetimi ve kooperatiflere de 120 bağımsız bölümden az olmamak kaydıyla hizmet verilmektedir. 6306 sayılı kanun kapsamındaki çalışmalarımızı iki başlık altında toplamaktayız.

 

 

1- Bina bazında riskli yapıların tespit edilmesi; her bir binanın bağımsız olarak ele alınarak riskli olup olmadığının ilgili yönetmeliğe göre analiz edilmesi.

2- 6306 sayılı Kanun kapsamında, belirli alanlarda riskli olabilecek binaların bölgesel dağılımının belirlenmesi ve önceliklendirme kararı verilmesi amacıyla kullanılabilecek, bina özelliklerini ve deprem tehlikesini dikkate alan master plan düzeyinde analiz edilmesi. (Bölgenin bir bütün olarak ele alınması)