Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Toplu Konut İdaresi iştiraki olan GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” şartlarını 1995 yılında yerine getirerek “Kurulca listeye alınan ilk şirket” olmuştur.

GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nca listeye alınmak suretiyle gayrimenkul değerleme hizmeti veren şirketlerin biraraya gelerek oluşturduğu “LideBİR – Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği” nin kurucu üyesidir.

06.04.1994 tarih ve 3508 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre Ekspertiz ve Değerlendirme olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” şartlarını 1995 yılında yerine getirerek “Kurulca listeye alınan ilk şirket” olmuştur.

Şirketimiz hisselerinin %49’u  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na aittir. Bunun yanında TUÇEV, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’ da diğer hissedarlar arasındadır.

logolar