Marka Tescil Belgesi

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamaye göre 20/12/2010 tarihinden itibaren ON YIL müddetle 23/12/2011 tarihinde tescik edilmiştir.

ISO 9001:2015 Belgesi

Kamu, tüzel veya özel kişilere ait her türlü gayrimenkul, gemi, makine-teçhizat ve proje değerlemesi ile kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri yapmak.

Sermaye Piyasası Kurulu

Listeye Alınmış olma hakkında yetki yazısı.

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yetki yazısı.

Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi

Bu belge 6306 sayılı “afet riski altında alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiştir.