Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

  • İçinde bulunduğumuz değerleme sektörünün bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öncüsü olmak
  •  Kentsel dönüşüm / yenileme hizmetlerini tüm safhaları ile gerçekleştirerek bu sektörde şirketimizi geliştirmek, kurumumuza değer katmak
  •  Sorumluluk, bağımsızlık, mesleki özen ve titizlik, gizlilik, tarafsızlık, bilimsellik, mesleki yeterlilik gibi ilkelerimizden ödün vermeden beklentileri karşılamak
  •  Satıcı – müşteri ilişkisinden ziyade çözüm ortaklığı profilini benimseyerek maksimum müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamak
  •  Kalite düzeyinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması için bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek, kullanmak ve bu yolla kalite yönetim sisteminin sürekli gelişimini temin etmek, çalışan personelin bu gelişmeler konusunda gereksinim duyacakları eğitimi sağlamak
  •  “Önce insan” anlayışıyla çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek, yapılan tüm işlerde ilgili yönetmeliklere uygun çalışmak
  •  Hızlı ve doğru hizmet üreterek müşteri ihtiyaçlarını zamanında karşılamak
  • Değerleme mesleğinin gerek ülke gerekse dünya ölçeğindeki kalite standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak
  • Gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm / yenileme projeleri ile ülkemizde güvenli, çağdaş, nitelikli kentsel mekanlar oluşturulmasına katkıda bulunmak